Amego เพื่อน้องได้อิ่มท้อง

Amego เพื่อน้องได้อิ่มท้อง บริษัท Amego และทีมงานออกค่ายเพื่อน้องได้อิ่มท้องกับอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8ต.วังทองอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว